کارکنان کلیدی

مهدی ابراهیم‌زاده

 • تمام وقت
 • دانشجوی دکتری راه و ترابری – دانشگاه علم و صنعت ایران

ساسان صالحی

 • تمام وقت
 • کارشناسی مهندسی کامیپوتر – دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی مهندسی عمران – دانشگاه آزاد تهران جنوب
 • کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل – دانشگاه آزاد تهران جنوب

مرتضی ترمه بافت

 • تمام وقت
 • کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل – دانشگاه علوم و تحقیقات

لیلا محمدی منش

 • تمام وقت
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل – دانشگاه علوم و تحقیقات

سهراب نیازی

 • تمام وقت
 • کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل – دانشگاه امیرکبیر

مهدی نادری

 • تمام وقت
 • کارشناس ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

سپیده نیازی

 • تمام وقت
 • کارشناس ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

نیلوفر مشایخی

 • تمام وقت
 • کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

آرش یحیی پور

 • تمام وقت
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل – دانشگاه صنعتی شریف

مریم هجرانی

 • تمام وقت
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل – دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

مصطفی احمدی ازغندی

 • تمام وقت
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل – دانشگاه تربیت مدرس

امیررضا مهدوی

 • تمام وقت
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل – دانشگاه تربیت مدرس

پدرام فریدزاد

 • تمام وقت
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل – دانشگاه تربیت مدرس

مهدی خیرخواه

 • تمام وقت
 • کارشناسی ارشد راه و ترابری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

طناز علایی تبار

 • تمام وقت
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل – دانشگاه علم و صنعت

کوثر نوفلی

 • تمام وقت
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل – دانشگاه علم و صنعت

مهرنوش طاهرخانی

 • تمام وقت
 • کارشناسی ارشد معماری – دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

هنا افرند

 • تمام وقت
 • کارشناسی ارشد معماری

مرتضی رضایی زاده هرزوی

 • تمام وقت
 • کارشناسی ارشد راه و ترابری

فرانک ابراهیم زاده

 • تمام وقت
 • کارشناسی ارشد معماری

مهشاد نورالسنا

 • تمام وقت
 • کارشناسی ارشد زلزله

طاهره کاویانی

 • تمام وقت
 • کارشناسی ارشد سازه

مهسا رفیع زاده

 • تمام وقت
 • کارشناسی عمران

سید والا وحیدی مطلق

 • تمام وقت
 • کارشناسی ارشد معماری

نیکا رحمانی

 • تمام وقت
 • کارشناسی ارشد معماری

پیمان نوربخش

 • پاره وقت
 • دانشجو دکتری برنامه‌ریزی حمل و نقل

سید امیر طاهری ریابی

 • پاره وقت
 • کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت – موسسه آموزش عالی طبری

حسین مهرادمجد

 • پاره وقت
 • دانشجو دکتری برنامه‌ریزی حمل و نقل – دانشگاه علوم و تحقیقات

محبوبه زهری

 • پاره وقت
 • کارشناسی ارشد مدیریت ساخت