مشاوران اندیشکار، مشاور برگزیده نظام فنی و اجرایی کشور در سال مهندسی ترافیک، راهسازی و ایمنی کاربرد فناوری اطلاعات در حمل و نقل برنامه ریزی حمل و نقل حمل و نقل ریلی

درباره شرکت

شرکت مشاوران اندیشکار به عنوان اولیــن شرکت مهندسان مشاور در رسـته مهندسی ترافیک و حمل ونقل در سال ۱۳۵۵ تاسـیـس گردید. کادر فنی و مدیریتی شـرکت مشـــاوران اندیـــشـــکار متشکل از اساتـــیــد و فارغ التحصــیلان دانشــگاه های برتر کشــور همچون …

ما چه خدماتی ارائه می کنیم

توانمندی‌های دپارتمان برنامه ریزی حمل و نقل

توانمندی‌های دپارتمان مهندسی ترافیک و ایمنی

توانمندی‌های دپارتمان حمل و نقل ریلی

توانمندی‌های دپارتمان راهسازی

توانمندی‌های دپارتمان سازه و معماری

توانمندی‌های دپارتمان فناوری اطلاعات و دانش بنیان

برخی از کارفرمایان ما

اگر قصد همکاری با ما را دارید از قسمت روبرو اقدام کنید

اگر قصد همکاری با ما را دارید از قسمت روبرو اقدام کنید