پروژه های در دست اجرا

دپارتمان برنامه ریزی حمل و نقل

  • به هنگام سازی طرح جامع حمل و نقل کرج
  • تنکابن
  • شهرقدس
  • طراحی مسیر دوچرخه منطقه ۲ شهر تهران

دپارتمان ترافیک و ایمنی

  • منطقه ۱۵
  • عارضه سنجی مجتمع اداری-تجاری محله زرگنده منطقه ۳ شهرداری تهران

دپارتمان حمل و نقل ریلی

  • مطالعات امکان‌سنجی خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ مترو تهران

دپارتمان راهسازی

دپارتمان سازه و معماری

ساختمان‌های مسکونی

ساختمان‌های تجاری

ساختمان‌های اداری

ساختمان‌های تفریحی

دپارتمان فناوری اطلاعات و دانش بنیان

  • تشکیل پایگاه داده مبتنی بر GIS خطوط جدید مترو تهران
  • طراحی داشبورد مدیریتی خطوط جدید مترو تهران