گزارش‌های تکمیل مطالعات قطار برقی تهران پردیس مطابق با نشریه ۷۷۷

برای دریافت گزارش‌های اصلاح شده بخش طراحی شبکه مطابق با نظرات کمیته فنی شورای هماهنگی ترافیک استان تهران، (در مجموع شامل ۵ گزارش) مطابق با سرفصل‌های ضابطه ۷۷۷ سازمان برنامه و بودجه کشور روی لینک‌های مورد نظر کلیک نمایید.

کارفرما: شرکت احداث و راه‌اندازی مترو پردیس به تهران

مشاور: شرکت مشاوران اندیشکار

عناوین گزارش‌ها:

۱- بررسی اطلاعات موجود و فرادست: ۱۴۰۲۰۴۱۲-Andishkar-DL001-03

۲- آماربرداری تکمیلی: ۱۴۰۲۰۴۱۲-Andishkar-DL002-03

۳- ارزیابی و به‌روزرسانی مدل شبکه حمل و نقل همگانی: ۱۴۰۲۰۴۱۲ – Andiskar – DL003 – 02

۴- طراحی گزینه‌های شبکه سامانه حمل و نقل همگانی یکپارچه: ۱۴۰۲۰۴۱۲-Andiskar -DL004-02

۵- معرفی و ارزیابی گزینه‌های پیشنهادی: ۱۴۰۲۰۴۲۵- Andiskar -DL005-02

 

گزارش تهیه شده توسط شرکت مهندسین مشاور طرح آفرینان هزاره امید (طاها) در خصوص بررسی گزینه جاده‌ای بین پردیس و تهران:

بررسی شبکه محورهای جاده ای